5 € pre vás RegistráciaPrihlásenie5 € pre vás Košík
DomovDomovInšpirácia

Dôležitosť spoločného stolovania pohľadom psychologičky

ERDEI PANNI • 3. JÚN

Keď spomíname na detstvo, väčšinou sa nám vybavia aj nedeľné rodinné obedy, slávnostná večera alebo spoločné raňajky.

Prečo je spoločné stravovanie tak dôležité v každej rodine, prečo je stretávanie sa pri jedálenskom stole natoľko späté s našimi rodinnými zážitkami a aký to má dopad na nás a naše deti? Prečítate si názory psychologičky Erdei Panni, tentokrát z pohľadu výživy a stolovania.

Predtým a teraz

Jedáleň bola vždy centrom rodinného života, predsa len je to priestor, kde sa schádzame, rozprávame sa, zverujeme sa s dôležitými okamihmi našich životov a slávime významné udalosti. Jedálenský stôl je preto logicky stredobodom všetkého diania, miestom, kde večeriame, píšeme domáce úlohy, hráme spoločenské hry, ale aj diskutujeme o dianí vo svete a vedieme hlboké konverzácie.

Hoci je spoločné stolovanie tradičným rodinným zvykom, býva preň stále menej príležitostí. A to najmä kvôli nášmu zrýchlenému životnému tempu, kedy sa ponáhľame, na cestách sa uspokojíme rýchlym občerstvením a jeme teda stále viac a viac sami.

Rodinnú večeru preto mnohokrát kvôli pracovnému vypätiu odložíme. A keď už si predsa len urobíme čas, kvôli povinnostiam nie sme schopní sa na ňu úplne sústrediť a zabúdame na to podstatné – vychutnať si spoločné chvíle.

Spoločné posedenie nad dobrým jedlom je totiž časom, kedy sa konečne môžeme vymaniť z nášho uponáhľaného sveta a sústrediť sa iba jeden na druhého. Preto je dobré na tento rodinný rituál nezabúdať. Pokojne ho do svojich kalendárov zapisujte s takou vážnosťou, ako by išlo o dôležité obchodné rokovanie. Neberme to ale ako povinnosť, skôr ako pokus o udržanie tradičného rodinného zvyku, ktorý nám prinesie rad výhod.

Aké sú výhody spoločného stravovania?

V uplynulom desaťročí napríklad výskumy potvrdili, že pravidelné stravovanie v rodinnom kruhu je spojené nielen s lepším duševným a fyzickým zdravím, ale aj lepšou socializáciou a sebaúctou. Spoločná konzumácia jedla totiž ponúka príležitosti na utužovanie vzťahov a na sociálnu interakciu, čo prispieva k zníženiu depresie.

Vplyv na telesné zdravie je tiež zrejmý, ak jeme spoločne, spravidla jeme aj lepšie – menej často si vyberáme rýchle konzervované potraviny, čím znižujeme pravdepodobnosť, že budeme obézni. Vzhľadom na to, že sa počas spoločného stolovania zameriavame nielen na pokrmy, ale aj na konverzáciu, jeme pomalšie, čo zase prispieva k lepšiemu tráveniu.

Výskumy tiež ukazujú, že sme počas jedla uvoľnenejší, pretože jedlo máme spojené s oddychom. A pokojný človek je oveľa otvorenejší, takže bude skôr zdieľať svoje nápady, postrehy, ale aj nepríjemnosti. Predsa len blízkosť najdrahších býva tým najlepším publikom.

Tiež sa ukazuje, že okrem pozitívnych účinkov na zdravie má spoločne zjedené jedlo aj vplyv na ďalšie sociálne interakcie v našich životoch. Keď sedíme spoločne pri stole, zlepšujeme komunikačné zručnosti, riešime konflikty. Pocit spolupatričnosti preto silnie. Po náročnom dni je tak spoločná večera takisto aj akýmsi záchytným bodom, ktorý nám dodáva pocit istoty a zbavuje nás úzkosti.

A čo deti?

Na vývoj našich najmenších mávajú niekedy tie najjednoduchšie činnosti najväčší vplyv. V prípade stolovania s deťmi to platí obzvlášť.

Umožňuje totiž deťom prevziať zdravé stravovacie návyky od svojich vzorov – rodičov, a to napríklad tým, že rovnako ako oni zaradia do jedálnička dostatočné množstvo zeleniny a ovocia. Pre rodičov je to zase príležitosť, ako svojich potomkov nenútene oboznámiť s pravidlami etikety stolovania, ktorá im uľahčí ďalší spoločenský život.

Deti, ktoré večerajú so svojimi rodičmi päť alebo viac dní v týždni, prichádzajú tiež menej často do kontaktu s drogami a alkoholom, majú lepšie študijné výsledky a bližší vzťah so svojimi rodičmi. Mávajú tiež zdravú sebaúctu, nepodliehajú depresii a vyskytuje sa u nich menej problémov so správaním aj školou.

V neposlednom rade môže mať spoločné stolovanie vplyv aj na rozvinutejšiu slovnú zásobu. Vedci zistili, že deti, s ktorými sa rodičia rozprávajú počas jedla, používajú v priemere viac slov a fráz.

Okrem toho je stretávanie pri jedle časom, kedy sa nám deti môžu zveriť, čo sa im v ten deň prihodilo, či už pozitívne alebo negatívne. A odtiaľ je už len krôčik k tomu, aby sme spoločne našli aj najlepšie možné riešenia.

Vzhľadom na to, že pre školákov je v súčasnej dobe veľkou hrozbou obťažovanie a internetová šikana, je spoločná večera príležitosťou, kedy sa dieťa s týmto problémom môže zveriť. A hoci rodičia nemôžu nikdy úplne šikanovaniu zabrániť, pre jeho včasné odhalenie sú práve takéto chvíle na zverovanie kľúčové.

Výskum zistil, že deti z rodín, ktoré spolu pravidelne stolujú, mali pocit, že môžu zdieľať problémy so svojimi rodičmi a obracať sa na nich so žiadosťou o radu a podporu. Na druhú stranu mladiství, ktorí sa pravidelne pri spoločnom jedle nestretávali, sa častejšie cítili od rodičov odcudzení.

Výskum zahŕňajúci takmer 5 000 tínedžerov ukázal, že deti, ktoré pravidelne jedia so svojimi rodičmi, sú emočne silnejšie, majú preukázateľne lepšie duševné zdravie, väčšiu šancu sa prispôsobiť a majú aj rozvinutejšie komunikačné zručnosti.

Nenechajte si spoločné chvíle pokaziť

Hoci spoločné stolovanie má nespočetné množstvo výhod, občas môžeme byť vystavení aj nepríjemným situáciám. A to, samozrejme, býva emočne náročné.

Aj napriek tomu by sme sa mali snažiť spoločne strávený čas nad dobrým jedlom udržať, pretože pozitívne účinky za to skrátka aj tak stoja Ak by sme mali menovať jednu tradíciu, ktorá sa objavuje v každej kultúre, tak to nie je nič iné, než rodinná večera. A to nemôže byť náhoda. Vychutnajme si preto jedlo spoločne aj všetky ďalšie výhody spojené s trávením času v kruhu blízkych. Dobrú chuť!

Viac rád a tipov pre jedáleň nájdete tu