Rozhovor s dizajnérom: Tomáš Rachunek

Ako vníma interiérové trendy a čomu sa pri navrhovaní interiéru vyhýba? Zistite, ako to vidí Tomáš, jeden z dizajnérov služby Bonami návrh interiéru.

Zoznámte sa:Tomáš Rachunek

Tomáš je absolventom ateliéru produktového dizajnu na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Je multidisciplinárny dizajnér so zameraním na produktový dizajn, autorské inštalácie, dizajn svietidiel, architektúru výstav a interiérový dizajn.

Aký je váš najobľúbenejší interiérový trend a prečo?

„Interiérový trend“ je pojem, ktorý ma vlastne trochu ťahá za uši. Každý človek tvorí svoj vlastný priestor, v ktorom žije. A to vedome alebo nevedome. Osobne mám rád, keď prídem k niekomu domov a je celkom zjavné, že prostredie, v ktorom daný hostiteľ žije, vychádza úplne z priameho aj nepriameho počínania jeho mysle. Toto je vlastne jeden spôsob vnímania dokonalého interiéru.

Na druhej strane máte interiér spracovaný architektom či dizajnérom, ktorým sa v rámci spoločného dialógu ojedinele podarí nájsť cestu, ktorá môže byť úplne nová a ťažko zaraditeľná na jednoduchom spektre interiérového trendu. Tieto trendy neberte nikdy veľmi vážne. Ich jediný účel je veľmi jednoduchý. Slúžia prevažne na jednoduchú komunikáciu estetiky v rámci zrýchlenej spolupráce dizajnéra a investora.

V čom vidíte najväčšie výhody služby Bonami návrh interiéru?

Tato služba slúži zákazníkom na trhu, ktorí nechcú ísť cestou klasickej a niekedy zdĺhavej spolupráce s dizajnérom.

Prečo by ste túto službu zákazníkom odporučili?

Pretože si myslím, že na súčasnom trhu nie je možné, aby človek obdržal takto kvalitný výstup za takú sumu.

Ak daného človeka robí šťastným napríklad koberec na stene (ako moju babičku), nech ho tam má.

Prečo využiť služby interiérového dizajnéra? Ako vám takáto spolupráca uľahčí vyladenie vášho interiéru?

Dizajnér má už prednastavenú nejakú prirodzenú koreláciu medzi produktmi. Ich výber je pre neho teda dynamická cesta, ktorá by pre vás mohla byť náročná a zdĺhavá.

Akých najväčších chýb sa ľudia pri zariaďovaní domova dopúšťajú a na čo si dať pozor?

To je komplikovaná otázka. Pokiaľ vychádzame z prvého prístupu, ktorý popisujem vyššie, je vlastne nemožné povedať, čo je zle. Každý si môže spracovať prostredie, v ktorom žije, podľa seba. Ak daného človeka robí šťastným napríklad koberec na stene (ako moju babičku), nech ho tam má. Použitie veci, ktorú poznáme, v inom kontexte je jeden z prístupov objavenia niečoho nového.

Pokiaľ by som si túto otázku položil ja, teda čomu sa ja vyhýbam pri navrhovaní interiéru, sú to rozhodne tapety. Medzi ďalšie patrí napríklad spájanie materiálov ako vinyl s dekórom dreva alebo drevená doska s dekórom betónu.

Aké sú vaše najobľúbenejšie produkty na Bonami, ktoré rád používate vo svojich návrhoch?

Stolička je zaujímavý a kľúčový bod v interiéri. Zároveň každý dizajnér si praje aspoň raz stoličku navrhnúť. Každá stolička má taký osobitý charakter a rozpráva iný príbeh, ktorý je dobré reflektovať.

Aké značky sú na Bonami vaše najobľúbenejšie?

Produkty týchto značiek mám rád pre ich jednoduchú, ale napriek tomu originálnu formu a precízne spracované kvalitné materiály.